Spirodela polyrhiza

Product Code:

Availability:In stock

$4.99 4.99

Qty

Spirodela polyrhiza

  • 3 x 3 inch portion